Általános Szerződési Feltételek

(Általános együttműködési feltételek ITT.)

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”)
melyek érvényesek minden, az Eniinails Hungary Kft. (mint „Értékesítő”) és Vásárlói között, a
www.enii-nails.hu web-áruházban (továbbiakban „Web-áruház”) létrejött szerződések esetén.

1. A Web-áruház üzemeltetője
A Portál üzemeltetője az Eniinails Hungary Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság, melynek adatai a következők:

Cégjegyzékszám: 11-09-022817
Székhely: 2900 Komárom ,Bajcsy- Zsilinszky utca 10.
Adószám: 24939584-1-11
Számlavezető bank: K&H Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 10403631-50526654-75771015

Ügyfélszolgálat:
Tel: 06/ 307869795
E-mail: eniihu@eniinails.com

2. Regisztráció
A web-áruházban történő vásárláshoz regisztráció szükséges. Ön a regisztrációval elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta és az abban foglaltakkal egyetért, és kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztráció során valós adatokat ad meg. Amennyiben a Vásárló elmulasztja ezen tájékoztatási kötelezettségét, vagy valótlan adatokat közöl (például hibás e-mail vagy szállítási cím, vagy olyan telefonszámot ad meg, melyen nem érhető el), Értékesítő jogosult a szerződéstől elállni, annak teljesítését megtagadni.

A regisztráció során az alábbi adatok megadása kötelező:
- e-mail cím
- jelszó
- név / cégnév
- telefonszám
- számlázási cím

Szállítási címet csak abban az esetben szükséges megadnia, ha az a számlázási címétől eltér. Ellenkező esetben a web-áruház a számlázási címet veszi alapul minden rendelés esetén. A napközbeni telefonszám közlése azért fontos, mert sürgős információk mellett (pl. esetleges, fel nem tüntetett készlethiány) a kiszállítás időpontját is telefonon egyeztetjük kedves Ügyfeleinkkel. Amennyiben telefonon nem tudjuk felvenni a kapcsolatot, a termékek szállítási ideje meghosszabbodhat.

A regisztrációval Ön kijelenti, hogy cselekvőképes, és a rendelés megtételére jogosult.

Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben adataiban változás következik be, ezeket változásokat haladéktalanul átvezeti a honlapon regisztrációjában, illetve erről más megfelelő módon haladéktalanul értesíti az Értékesítőt.

3. Adatvédelem
A weboldal böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:
Az enii-nails.hu weboldal, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alatt áll. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag az Eniinails Hungary Kft. jogosult. Az Eniinails Hungary Kft. előzetes hozzájárulása (írásbeli engedélye) nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy annak részeit bármilyen formában felhasználni, átruházni, reprodukálni és/ vagy terjeszteni. Az Eniinails Hungary Kft. semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldal pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok tekintetében, illetve nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos és/vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget az Eniinails Hungary Kft. kizárja.

A regisztráció során megadott adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerint megőrizzük és harmadik személyeknek nem szolgáltatjuk ki. A rendelés során megadott adatai a futárszolgálat részére csak a kiszállítás érdekében, célhoz kötötten kerülnek átadásra.

4. A szerződés tárgyának lényeges jellemzői
Valamennyi termék mellett megtalálja annak részletes leírását, státuszát valamint a fizetendő vételárat. A weboldalon megjelenített árak az ÁFA-t tartalmazzák.

5. Rendelés
Az oldalon feltüntetett termékeket (a továbbiakban „Termékek”) a web-áruházon keresztül rendelheti meg. A megrendelés beérkezését a rendszer automatikusan azonnal visszaigazolja az Ön által a regisztráció során megadott email címre.

A megrendelés rögzítéséről és annak aktuális státuszáról e-mailben, vagy telefonon küldünk/adunk tájékoztatást. Rendelése ezen visszaigazolással válik véglegessé, azaz Cégünk ezen visszaigazolással válik kötelezetté a Termék(ek) leszállítására. A megrendelések feldolgozása és kiszállítása hétköznapokon történik, hétvégén az ügyfélszolgálat szünetel.

Az Eniinails Hungary Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a vásárló vevőszolgálatunkon írásban (e-mailben vagy faxon) teheti meg a megrendelés visszaigazolásától számított 24 órán belül.

6. Szállítás
A szállítási határidő mindig az adott rendelés függvénye, átlagosan 1-5 munkanap. Visszaigazoláskor a vállalt szállítási határidőt pontosan megjelöljük. Ha a közölt szállítási határidő esetleg nem megfelelő, kérjük, hogy ezt a visszaigazolás megküldésétől számított 24 órán belül jelezni szíveskedjék ügyfélszolgálatunkon. Amennyiben a Termék nem érkezik meg Önhöz a visszaigazolásban megjelölt időpontig, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, hogy a problémát azonnal kezelhessük.

7. Személyes átvétel
A megrendelt árut a megrendelés telefonos vagy írásos visszaigazolása után, szállítási díj felszámítása nélkül, előzetes egyeztetés után személyesen is átveheti kiállítótermünkben, az alábbi címen: Eniinails Hungary Kft.
2900 Komárom, Klapka György út 5

8. Szállítási költségek
A Termékek kiszállítása futárszolgálattal háztól-házig, a rendelésben megadott címre történik hétfőtől péntekig, munkanapokon 8 és 18 óra között. A szállítási költségek a vételáron felül fizetendők.
A szállítás regisztrált egyéni felhasználóink és céges vásárlóink (nem viszonteladók) esetén netto 9900 Ft feletti, egyösszegű vásárlás esetén INGYENES, ennél kisebb összegű rendelés esetén – Magyarország területén levő cím esetében  1500 Ft, melyet web-áruházunk a rendelés folyamán automatikusan számol. A szállítást a GLS futárszolgálattal együttműködve bonyolítjuk. Személyes átvétel esetén szállítási díjat természetesen nem számolunk fel.
9. A vásárló megtekintési kötelezettsége
Vásárló a Termék átvételekor köteles a leszállított Termékeket mennyiség és minőség szerint átvenni, azok csomagolását ellenőrizni. A mennyiséggel, illetőleg olyan, a Termék csomagolását is érintő minőségi károsodásokkal kapcsolatos észrevételeket, melyek az átvételkor megfelelő gondossággal észlelhetők, csak akkor tudunk elfogadni, ha azt a szállítónak – jegyzőkönyv felvételével – jelzik a csomag átvételekor. A mennyiségi és minőségi átvétel után Értékesítő reklamációt, csereigényt nem tud elfogadni. Amennyiben a csomagolást sérültnek ítéli, bontsa fel a csomagot és ellenőrizze az áru épségét. A Termék átvételét követően csak olyan hibákra vonatkozó észrevételeket tudunk elfogadni, amelyek átvételkor megfelelő gondosság esetén sem lettek volna észlelhetők. Értékesítő felelősségét kizárja az elháríthatatlan külső okból bekövetkező (megváltozott hatósági engedélyek, üzemzavar, stb.) szállítási hibákért.

Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:
Tel: 06/307869795
E-mail: eniihu@eniinails.com

10. Az ellenérték megfizetése
A megrendelt Termékek ellenértékének megfizetése banki előre utalással vagy utánvét formájában. Amennyiben Vásárló a termék kiszállítása alkalmával megtagadja az ellenérték megfizetését, a Vásárló köteles az Értékesítő költségeit (szállítás, stb.) és kárát megtéríteni. Értékesítő a leszállított termékek tulajdonjogát a vételár teljes megfizetéséig fenntartja.

11. Garancia / Jótállás
Az általunk forgalmazott gépekre (rendeltetésszerű használat esetén) 12 hónap teljes körű garanciát vállalunk (kivéve azon termékek esetén, ahol ezt külön jelezzük).
Amennyiben a leszállított termékre Értékesítő jótállást (garanciát) vállalt, a jótállási időtartam alatt a termékhez kiállított jótállási jeggyel és a vásárlás tényét igazoló számla/nyugta (vagy annak másolata) ellenében érvényesítheti igényét Vásárló. Jótállás esetén a hibás teljesítésből eredő felelőssége alól Értékesítő akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a teljesítés után keletkezett, vagy a hiba nem rendeltetésszerű használat következménye.

Jótállási igény alapján a Vásárló:
- Elsősorban – választása szerint – javítást vagy cserét kérhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy az az Értékesítőnek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, és az igény teljesítésével az Értékesítőnek okozott kényelmetlenséget;
- Ha sem javításra, sem cserére nincs lehetőség, vagy ha az Értékesítő azt nem vállalja, vagy annak nem tud eleget tenni, a Vásárló választása szerint megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől.

Szavatossági igények:
Értékesítő a szerződést hibásan teljesíti, ha a leszállított dolog a szállítás időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződében meghatározott tulajdonságoknak. Értékesítő mentesül a szavatossági felelősség alól, ha a Vásárló a termék hibáját a szerződés megkötésekor ismerte, a hiba oka a szerződés megkötése után keletkezett, a hibát a termék rendeltetésellenes használata okozta.

Fogyasztói szerződések esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e dolog természetével, vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Szavatossági igény alapján a Vásárló:
- Elsősorban – választása szerint – javítást vagy cserét kérhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy az az Értékesítőnek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, és az igény teljesítésével az Értékesítőnek okozott kényelmetlenséget;
- Ha sem javításra, sem cserére nincs lehetőség, vagy ha az Értékesítő azt nem vállalja, vagy annak nem tud eleget tenni, a Vásárló választása szerint megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől.

A Vásárló a teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait. Fogyasztói szerződés esetében a Vásárló a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét. A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek - ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – az Értékesítőt terhelik. Fogyasztói szerződés esetében a felek ettől eltérő megállapodása semmis.

Jótállási, szavatossági igények bejelentése:
A jogosult a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását Értékesítővel írásban vagy személyesen közölni annak ügyfélszolgálatán keresztül Eniinails Hungary Kft.2900 Komárom, Bajcsy -Zsilinszky út 10, eniihu@eniinails.com). Az Értékesítő kijelenti, hogy a minőségi kifogások jogszerűségét minden esetben kivizsgálja. Fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

Minden problémás esetet lehetőség szerint a legrövidebb idő alatt igyekszünk orvosolni. A termékekre vállalt garancia az Eniinails Hungary Kft. telephelyén érvényes, így az ezzel összefüggésben felmerülő esetleges szállítási költségek minden esetben Vásárlót terhelik.

Amennyiben a kiszállított termékkel kapcsolatban valamilyen hibát, vagy azon sérülést észlel, mielőbb lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

Kérjük vásárlóinkat, hogy a csomagot a szállító (futár) előtt bontsák fel és ellenőrizzék tartalmának sértetlenségét! Amennyiben a termékről felbontás után kiderül, hogy sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, vetessen fel jegyzőkönyvet a futárral. Az így megsérült Termék(ek) cseréjét a lehető legrövidebb határidővel díjmentesen lebonyolítjuk.

12. Elállás joga
A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szerinti elállási jogát a megvásárolt termékek (továbbiakban „Termék”) kézhezvételének napjától számított 8 munkanap elteltéig írásban gyakorolhatja, a Termék egyidejűleg történő visszaküldésével.

A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Eniinails Hungary Kft. követelheti a Termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A Termék károsodása esetén egy külön megállapított, csökkentett vételár kerül visszafizetésre. Abban az esetben, ha a Terméket a Vásárló használatba vette, és nem tudja hiánytalan csomagolásban, karc-, és sérülésmentesen az Eniinails Hungary Kft. részére visszajuttatni, az elállási jog nem gyakorolható.
A vételár visszafizetésére a Termék visszaküldésétől számított 14 napon belül átutalással kerül sor a Vásárló által megadott bankszámlaszámra.

13. Szerzői jogok
Minden jog fenntartva!
Az enii-nails.hu weboldal teljes egésze (szövegek, képek, grafikák, animációk, videók stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így tartalmát, képeit, logóit kereskedelmi célokra másolni, módosítani, vagy terjeszteni a jogtulajdonos előzetes engedélye nélkül tilos!

14. Záró rendelkezések
Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései irányadók.
Vásárló kijelenti, hogy a jelen általános szerződési feltételekben foglaltakat átolvasta, megértette, és azokat mint akaratával egyezőt elfogadta.